Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Žodžiai pavadinime: komisijos sudarymo
Rasta dokumentų: 184 Rodyti po:
151. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO
152. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
153. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
154. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
155. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
156. DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
157. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
158. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
159. DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
160. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO
161. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006-02-23 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PANAIKINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO
162. DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS SUDARYMO
163. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
164. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
165. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO
166. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
167. DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
168. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO
169. DĖL ETIKOS, PROCEDŪRŲ BEI RYŠIŲ SU VISUOMENE IR KITOMIS SAVIVALDYBĖMIS KOMISIJOS SUDARYMO
170. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
171. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
172. DĖL SP UAB ALYTAUS ŠILUMOS TINKLŲ ILGALAIKIO TURTO PARDAVIMO, IŠNUOMOJIMO IR LIKVIDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
173. DĖL ŠILDYMO ENERGIJOS RŪŠIES PARINKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
174. DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
175. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
176. DĖL ATRANKOS KOMISIJOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGOMS UŽIMTI SUDARYMO
177. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
178. DĖL KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
179. DĖL MIESTO TARYBOS 1999 10 07 SPRENDIMO " DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO " DALINIO PAKEITIMO
180. DĖL KOMISIJOS NEDARBO PROBLEMOMS MIESTE NAGRINĖTI SUDARYMO
181. DĖL ETIKOS, PROCEDŪRŲ BEI RYŠIŲ SU VISUOMENE IR KITOMIS SAVIVALDYBĖMIS KOMISIJOS SUDARYMO IR PIRMININKO IŠRINKIMO
182. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
183. DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
184. DĖL MIESTO TARYBOS KOMITETŲ IR ETIKOS, PROCEDŪRŲ BEI RYŠIŲ SU VISUOMENE IR KITOMIS SAVIVALDYBĖMIS KOMISIJOS SUDARYMO

PirmasAnkstesnysis1234KitasPaskutinis