Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Žodžiai pavadinime: komisijos sudarymo
Rasta dokumentų: 184 Rodyti po:
101. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
102. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-04-21 SPRENDIMO NR. T-99 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
103. DĖL 2011-08-28 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T-204 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO
104. DĖL2011-04-21 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T-100 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO
105. DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
106. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
107. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
108. DĖL METŲ MOKYTOJO PREMIJOS KANDIDATŲ ATRANKOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO
109. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO
110. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-07-26 SPRENDIMO NR. T-153 "DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRIPAŽINIMO NETINKAMOMIS GYVENTI IR IŠBRAUKIMO IŠ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS KOMISIJOS SUDARYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
111. DĖL ALYTAUS MIESTO STUDIJŲ RĖMIMO FONDO LIKVIDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
112. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
113. DĖL KONKURSO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO IR KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
114. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
115. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
116. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
117. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO
118. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
119. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
120. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
121. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
122. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
123. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
124. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
125. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
126. DĖL LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO
127. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) IZOLIAVIMO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ, DARBO REGLAMENTO IR IŠKVIETIMO NE DARBO LAIKU, POILSIO BEI ŠVENČIŲ DIENOMIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
128. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
129. DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO, ŠIO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO BEI KOMISIJOS SUDARYMO
130. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
131. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
132. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
133. DĖL 2007-06-11 SUTARTIES NR. SR-859 VYKDYMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
134. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
135. DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
136. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
137. DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
138. DĖL VŠĮ ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
139. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
140. DĖL UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ ILGALAIKIO TURTO PARDAVIMO, IŠNUOMOJIMO IR LIKVIDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
141. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO IR KATEGORIJOS SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
142. DĖL METŲ MOKYTOJO PREMIJOS KANDIDATŲ ATRANKOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO
143. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
144. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-210 „ DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
145. DĖL ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
146. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRIPAŽINIMO NETINKAMOMIS GYVENTI IR IŠBRAUKIMO IŠ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS KOMISIJOS SUDARYMO
147. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
148. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2005–2012 METŲ BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS IR KOREGAVIMO PARENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO
149. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
150. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO

PirmasAnkstesnysis1234KitasPaskutinis