Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Žodžiai pavadinime: komisijos sudarymo
Rasta dokumentų: 181 Rodyti po:
101. DĖL2011-04-21 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T-100 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO
102. DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
103. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
104. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
105. DĖL METŲ MOKYTOJO PREMIJOS KANDIDATŲ ATRANKOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO
106. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO
107. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-07-26 SPRENDIMO NR. T-153 "DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRIPAŽINIMO NETINKAMOMIS GYVENTI IR IŠBRAUKIMO IŠ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS KOMISIJOS SUDARYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
108. DĖL ALYTAUS MIESTO STUDIJŲ RĖMIMO FONDO LIKVIDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
109. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
110. DĖL KONKURSO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO IR KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
111. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
112. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
113. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
114. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO
115. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
116. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
117. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
118. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
119. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
120. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
121. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
122. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
123. DĖL LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO
124. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) IZOLIAVIMO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ, DARBO REGLAMENTO IR IŠKVIETIMO NE DARBO LAIKU, POILSIO BEI ŠVENČIŲ DIENOMIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
125. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
126. DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO, ŠIO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO BEI KOMISIJOS SUDARYMO
127. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
128. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
129. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
130. DĖL 2007-06-11 SUTARTIES NR. SR-859 VYKDYMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
131. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
132. DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
133. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
134. DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
135. DĖL VŠĮ ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
136. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
137. DĖL UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ ILGALAIKIO TURTO PARDAVIMO, IŠNUOMOJIMO IR LIKVIDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
138. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO IR KATEGORIJOS SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
139. DĖL METŲ MOKYTOJO PREMIJOS KANDIDATŲ ATRANKOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO
140. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
141. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-210 „ DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
142. DĖL ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
143. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRIPAŽINIMO NETINKAMOMIS GYVENTI IR IŠBRAUKIMO IŠ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS KOMISIJOS SUDARYMO
144. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
145. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2005–2012 METŲ BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS IR KOREGAVIMO PARENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO
146. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
147. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
148. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO
149. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
150. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO

PirmasAnkstesnysis1234KitasPaskutinis