Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Žodžiai pavadinime: komisijos sudarymo
Rasta dokumentų: 183 Rodyti po:
51. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO "DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
52. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-192 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
53. DĖL VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO
54. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
55. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-133 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
56. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-225 "DĖL NAUJOS SUDĖTIES ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
57. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-134 "DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
58. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 "DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
59. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
60. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
61. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
62. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
63. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-178 „DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
64. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PARAIŠKŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
65. DĖL METŲ MOKYTOJO PREMIJOS KANDIDATŲ ATRANKOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO
66. DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO
67. DĖL NAUJOS SUDĖTIES ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
68. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
69. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
70. DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
71. DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
72. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO
73. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
74. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-133 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO PAPILDYMO
75. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
76. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
77. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
78. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
79. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO
80. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
81. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
82. DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
83. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PARAIŠKŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
84. DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
85. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-10-31 SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
86. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
87. DĖLALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMO NR. T-17 „DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
88. DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
89. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS IR KOREGAVIMO PARENGIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ TINKLO OPTIMIZAVIMO PASIŪLYMŲ PATEIKIMO IKI 2020 METŲ KOMISIJOS SUDARYMO
90. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
91. DĖL METŲ MOKYTOJO PREMIJOS KANDIDATŲ ATRANKOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO
92. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
93. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO
94. DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
95. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
96. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
97. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-179 „DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO
98. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-04-21 SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
99. DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
100. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO

PirmasAnkstesnysis1234KitasPaskutinis