Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 36453
Rasta dokumentų: 98 Rodyti po:
1. DĖL PRITARIMO ALYTAUS PATAISOS NAMŲ IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
2. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 12-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
3. DĖL PRITARIMO GIŽYCKO PAVIETO (LENKIJOS RESPUBLIKA) IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
4. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 11-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
5. DĖL TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į DERYBŲ KOMISIJĄ
6. DĖL LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTO
7. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 10-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
8. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 9-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
9. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2014 METŲ ATASKAITOS TVIRTINIMO
10. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 8-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
11. DĖL NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJĄ
12. DĖL NAUJOS REDAKCIJOS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTUI PARENGTI DARBO GRUPĖS SUDARYMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
14. DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
15. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 7-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
16. DĖL NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ (APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTŲ) ATRANKOS KOMISIJĄ
17. DĖL NARIŲ DELEGAVIMO Į VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJĄ
18. DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
21. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
22. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 5-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
26. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO
27. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 4-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
28. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
30. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 3-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO
32. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 2-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
33. DĖL VALĖS GIBIENĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA
34. DĖL TAUTVYDO TAMULEVIČIAUS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU
35. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 7-OSIOS TARYBOS 52-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
36. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,DZŪKIJOS VANDENYS“ 2014 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS
37. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2014 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI, JO AUDITO IŠVADAI IR PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMUI
38. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
39. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
40. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
41. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ TVIRTINIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
43. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 7-OSIOS TARYBOS 51-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
44. DĖL KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
46. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
47. DĖL PRITARIMO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
48. DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI
49. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI
50. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis