Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 19540 Rodyti po:
1. DĖL PRITARIMO LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-24 SPRENDIMO NR. T-131 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-10-31 SPRENDIMO NR. T-237 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-30 SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 M. PRIEMONIŲ FINANSAVIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
5. DĖL PRITARIMO ALYTAUS POLIKLINIKOS TEIKIAMŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMO IR KOKYBĖS GERINIMO PROJEKTUI
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-129 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS“ 2.2.2 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
10. SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
11. SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
12. SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - 2018 M. BIUDŽETO TIKSLINIMŲ LENTELĖ
13. SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PAJAMOS
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ PASTATŲ NUSIDĖVĖJIMUI ATKURTI NORMATYVŲ IR RINKOS PATAISOS KOEFICIENTŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIAMS APMOKĖTI NUSTATYMO“ PAKEITIMO
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRUI
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUICE&WATER GROUP“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARČIŲ PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO
21. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ LIKVIDAVIMO
22. DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS NORMATYVŲ NUSTATYMO
23. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
24. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
25. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽALGIRIO G. 24A (KADASTRINIS NR. 1101/0017:324), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
26. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
27. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 50-ASIS POSĖDIS
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2019–2023 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G.12A, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO
30. SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G.12A, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO
31. DĖL AB „KAUNO GRŪDAI“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
32. DĖL AB „KAUNO GRŪDAI“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO-Antikorupcinio vertinimo pažyma
33. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
35. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
36. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
37. DĖL PRITARIMO ŠEIMAI ARTIMOS APLINKOS SUKŪRIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-328 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ IR KAINŲ UŽ NUSTATYTĄ SAVAITINIŲ KONTAKTINIŲ VALANDŲ SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
39. DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
40. DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
41. DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, JOS IR PAKEITIMŲ PASKELBIMĄ, PASKYRIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-04-06 ĮSAKYMO NR. DV-429 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMOMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
44. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO
45. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO (PRIEDAS)
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITIES PAPILDOMŲ KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO
47. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-03-29 ĮSAKYMO NR. DV-275 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PATUŠTINTŲ BUTŲ, BENDRABUČIO KAMBARIŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-12-04 ĮSAKYMO NR. DV-1495 „DĖL TURTO ATSIPERKAMOSIOS VERTĖS NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-06 ĮSAKYMO NR. DV-568 „DĖL TURTO NAUDINGO TARNAVIMO LAIKO NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis