Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 18653 Rodyti po:
1. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS KEPYKLOS G. 25-89, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ NUSTATYMO
3. DĖL NURODYMO PANAIKINTI 2013-12-16 STATYBOS LEIDIMĄ NR. RPP-11-131216-00142
4. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO
5. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO
6. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO
7. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO
8. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI PANAIKINIMO
9. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI PANAIKINIMO
10. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI PANAIKINIMO
11. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI PANAIKINIMO
12. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI PANAIKINIMO
13. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO
14. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO
15. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO
16. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO
17. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO
18. DĖL VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
19. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVAI
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-98 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ, TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO IR NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO DARBŲ BEI DEKORATYVINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO
22. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PRIEMONĖS „BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS SVEIKATOS NETOLYGUMŲ MAŽINIMO SRITYJE“ PROJEKTE
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-127 "DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS" PAKEITIMO
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-11 ĮSAKYMO NR. DV-571 „DĖL PASTATŲ, JŲ KOMPLEKSŲ, BUTŲ, PATALPŲ IR KORPUSŲ ŽENKLINIMO IR ŽENKLINIMO STANDARTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
26. DĖL REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO 2018 M. I PUSMETĮ VERTINIMO 2018 M. LIEPOS 24 D. VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE (GALUTINĖJE) NR. VA-6-(37.5), ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
27. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PLANAVIMO FORMŲ TVIRTINIMO
28. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PLANAVIMO FORMŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-01 ĮSAKYMO NR. DV-265 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SUTARČIŲ FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-02-26 ĮSAKYMO NR. DV-254 „DĖL 2018 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
31. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO ŠALTINIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
32. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
33. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
35. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
36. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
37. DĖL ĮGALIOJIMO
38. DĖL KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO – AIKŠTELĖS NAUJOJOJE G., ALYTAUS M., STATYBOS PROJEKTO IR STATINIO RODIKLIŲ TVIRTINIMO
39. DĖL KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO – AIKŠTELĖS NAUJOJOJE G., ALYTAUS M., STATYBOS PROJEKTO IR STATINIO RODIKLIŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
40. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO
41. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO (PRIEDAS)
42. DĖL EISMO RIBOJIMO
43. DĖL PRITARIMO 2017-09-28 SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. SR-1240(38.5) ATNAUJINIMUI
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ VIETINIO REIKŠMINGUMO LYGMENS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PASKELBIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-328 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ IR KAINŲ UŽ NUSTATYTĄ SAVAITINIŲ KONTAKTINIŲ VALANDŲ SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
46. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2019 M. FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO
47. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO
48. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
49. DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO
50. DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO (PRIEDAS)

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis