Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 20743 Rodyti po:
1. SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2. DĖL ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 M. ASIGNAVIMŲ PLANO KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO
3. DĖL DAUGŲ GATVĖS KAPINĖSE ESANČIO DAINAVOS APYGRADOS PARTIZANŲ MEMORIALO SUTVARKYMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
4. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
5. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS GATVĖJE ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
6. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS GATVĖJE ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPO A. SAKALAUSKO G. 28 (KADASTRINIS NR. 1101/0031:320), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ 2018 METŲ PAKARTOTINIŲ RINKIMŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
9. DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
10. DĖL STATINIŲ APŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
11. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO
12. DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAITĖS G. 3, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO
13. DĖL STATYBOS RANGOS SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO
14. DĖL ĮGALIOJIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-04-07 ĮSAKYMO NR. DV-274 „DĖL POKALBIŲ TARNYBINIAIS MOBILIAISIAIS TELEFONAIS APMOKĖJIMO LIMITO“ PAKEITIMO
16. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-02-05 ĮSAKYMO NR. DV-92 „DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO“ PAKEITIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
19. DĖL EISMO SUSTABDYMO
20. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
21. DĖL 2018 METŲ ALYTAUS MIESTO SPORTININKŲ PREMIJAVIMO
22. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR PANAIKINIMO
23. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR PANAIKINIMO (PRIEDAS)
24. DĖL KARO BELAISVIŲ IR CIVILIŲ ŽMONIŲ KAPINIŲ ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
25. DĖL KARO BELAISVIŲ IR CIVILIŲ ŽMONIŲ KAPINIŲ ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
26. DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS G. 28 (KADASTRINIS NR. 1101/0019:275), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
27. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJOMS SKIRTI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ĮVERTINIMO EKSPERTŲ GRUPĖ
28. DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO
29. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS
30. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
31. DĖL ĮGALIOJIMO
32. DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJOS KOPIJOS IŠDAVIMO
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DIREKTORIAUS 2018-03-22 ĮSAKYMO NR. DV-367 „DĖL 2018 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO“ PAKEITIMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DIREKTORIAUS 2018-04-26 ĮSAKYMO NR. DV-542 „DĖL 2018 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO“ PAKEITIMO
35. DĖL PASKELBIMO SAVIVALDYBĖS SAUGOMAIS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAIS INICIJAVIMO
36. DĖL BAZINĖS ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PATAISOS KOEFICIENTO
37. DĖL GRAŽINOS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
38. DĖL GRAŽINOS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
39. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 43-ASIS POSĖDIS
40. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVAI
41. DĖL 2018 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTAMS DALINAI FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-04-16 ĮSAKYMO NR. DV-475 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ 2018 M. GRAFIKO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-04-21 ĮSAKYMO NR. DV-510 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ STATINIŲ (PATALPŲ) NAUDOJIMO NE PAGAL PASKIRTĮ FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR PATIKRINIMO AKTO FORMOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-30 ĮSAKYMO NR. DV-401 „DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-05 ĮSAKYMO NR. DV-281 „DĖL AUTOMOBILIO „TOYOTA COROLLA VERSO“, VALST. NR. KEK415, KURO NORMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
46. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-08-13 ĮSAKYMO NR. DV-516 „DĖL BENDROSIOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS IR VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANO“ PAKEITIMO
48. DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO
49. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
50. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis