instrumental 05_2.jpg

Muzikiniai kolektyvai 
 

 

        Alytaus muzikos mokyklos simfoninis orkestras savo veiklą pradėjo 2000 metais, vykdant Visuomeninės organizacijos Alytaus styginių kvarteto projektus „Svajonė“. Kolektyvo vadovė – mokytoja metodininkė Daiva Martikonytė. Orkestre groja 76 Alytaus muzikos mokyklos mokiniai ir absolventai bei mokytojai. Orkestras dalyvavo II tarptautiniame festivalyje-konkurse „Fiori musicali“ 2007 m. Šiauliuose, Dainavos šalies muzikos festivalyje 2008 m. Alytuje, Lenkijoje (Gdanske). Šis kolektyvas reprezentuoja Muzikos mokyklą ir Alytaus miestą.

        Mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras įkurtas 1979 m. Jam pradėjo vadovauti mokytojas metodininkas Liudas Vaitkus. Nuo 2006 m. orkestrui vadovauja mokytojas metodininkas Rimantas Jočys ir vyresnioji mokytoja Justina Jočytė. Orkestre groja apie 40 mokinių. Dalyvauta visose Respublikinėse dainų ir šokių šventėse, respublikoje rengiamuose festivaliuose (Šiauliai, Kybartai, Aukštadvaris, Marijampolė, Prienai); atstovauta Lietuva ir Alytus festivaliuose Estijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje.

 

        Liaudies instrumentų orkestre skamba lietuviški muzikos instrumentai: kanklės, birbynės, lumzdeliai, skudučiai, skrabalai, sekminių rageliai ir kt. Orkestras įkurtas 1993 m., jo vadovai: mokytojas metodininkas Gintaras Naujikas, mokytojos metodininkės Edita Radvilavičienė bei Violeta Prakapavičienė  ir vyresnioji mokytoja Gražina Noreikienė. Kolektyve groja 23 mokiniai. Koncertuota Miesto renginiuose, Respublikiniuose ir tarptautiniuose folkloro festivaliuose, Respublikinėse dainų ir šokių šventėse, ansamblių vakaruose.

        Alytaus muzikos mokyklos akordeonininkų orkestras. Savo veiklą jis pradėjo 1960 m., vadovaujant jaunam mokytojui Petrui Bagdonavičiui, vėliau vadovavimą perėmė Henrikas Michelevičius, mokytoja metodininkė Danutė Nepraustytė. Nuo 2002 m. orkestrui vadovavo vyresnioji mokytoja Rūta Vaičaitienė . Dabar orkestre groja 18 akordeonininkų, jiems vadovauja vyresnioji akordeono mokytoja Rita Balsytė. Akordeonininkai dalyvavo Respublikinėse moksleivių Dainų šventėse, koncertavo Čekijoje Prahos mieste. Orkestras aktyviai dalyvauja mokyklos ir miesto renginiuose.

 

        Mokykloje vaikų choras gyvuoja nuo 1958 m. Nuo 2002 m. chorui vadovauja mokytoja metodininkė Birutė Jočienė, dainuoja apie 40 dainininkų. Vaikų choras yra dalyvavęs visose Respublikinėse dainų ir šokių šventėse, projektuose, konkursuose, festivaliuose, „Baltijos bangelės“, „Ateik, saulute, su pyragais“, „Dainavos fanfaros“(2008, 2009 m.) ir kituose renginiuose.

        Jaunųjų smuikininkų ansamblis. Kolektyvą 1989 m. subūrė mokytojos metodininkės Rita Frendzelienė ir Rima Girdžienė. Programą sudaro lietuvių ir užsienio kompozitorių originalūs bei aranžuoti kūriniai. Kolektyve groja 13-20 smuikininkų. Ansamblis koncertuoja Muzikos mokyklos, miesto, rajono bei respublikiniuose renginiuose, yra daugelio konkursų bei festivalių dalyvis bei laureatas.

 

        Kanklių ansamblis „Rasodėlė“ susibūrė 1980 metais. Jo vadovė mokytoja metodininkė Vanda Žebrauskienė. Ansamblyje groja 8-12 kanklininkių. Jų veikla plati, programoje skamba užsienio, šalies kompozitorių originalūs ir aranžuoti kūriniai, liaudies muzika. Tautinė muzika skambėjo Tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Ateik, saulute, su pyragais“, Respublikinėse dainų ir šokių šventėse, kanklių vakarų programose; „Baltijos bangelė“, „Panemunės gaida“, „Klonių aidai“, „Lek, gervele“, „Vivo“, „Pavasario spalvos“ ir kituose festivaliuose.

 

        Skudutininkių ansamblis yra liaudies instrumentų orkestro sudėtinė dalis. Savo veiklą jis pradėjo 1996 m. Ansamblio sudėtyje yra nuo 6 iki 12 pradinio ir pagrindinio muzikavimo klasės mokinių. Ansamblis yra įrašęs ir išleidęs CD „Skambėkit skudučiai“. Programoje skamba lietuvių liaudies ir lietuvių kompozitorių originalūs bei aranžuoti kūriniai.

        Nuo 2009 m. kanklių ansamblio „Luotelė“ vadovė yra vyresnioji mokytoja Audronė Venckūnienė. Ansamblyje autentiškomis tradicinėmis žemaičių, aukštaičių, suvalkiečių ir modifikuotomis kanklėmis groja 10-15 metų vaikai. Kanklininkės dalyvavo visuose Moksleivių ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, kankliavo festivaliuose „Kanklių godos“ (2008 m.), „Atitaria lamzdžiai“ (2009 m.), Regioninio vaikų folkloro festivalyje „Eglynaicis“.

 

 

        Ansamblis „Geluža“ susikūrė 2000 m., dalyvauja vienuolika kanklininkių. Vadovė – vyresnioji mokytoja Regina Botyrienė. Kolektyvas koncertuoja ne tik savo regione, bet visoje Lietuvoje (2008 m. Panevėžys Vaikų ir jaunimo liaudies instrumentų ansamblių konkurse „Tirlytis“)ir užsienio šalyse (2007 m. Čekija).

        Jaunių choro „Lakštangėlė“ dainininkių grupė. Vadovė mokytoja ekspertė Janina Adamonytė. Mergaitės yra dainavusios tarptautiniuose chorų festivaliuose, konkursuose: 1998 m. Italijoje, 2003 m. „Sidabriniai balsai“ (Daugpilis), 2005 m. – chorų festivalyje Čekijoje, 2006 m. – Estijoje, 2007 m. – Ispanijoje, 2009 m. – Anglijoje. Repertuarą sudaro lietuvių liaudies dainos, lietuvių ir užsienio šalių kompozitorių kūriniai nuo klasikos iki šiuolaikinės muzikos.

 

        Fortepijoninis kvintetas įsikūrė 2008 m. Jame groja mokinukai nuo antros klasės. Kolektyvas dalyvavo Vilniuje Algirdo muzikos mokykloje vykusiame festivalyje „Muzikuokime drauge“, Lazdijų meno mokyklos projekte „Vincui Kudirkai 150 m.“, IV Kauno tarpmokykliniame fortepijoninių ir įvairios sudėties instrumentinių ansamblių konkurse „Muzikos šalyje“, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Kolektyvo vadovė Ingrida Krikščiūnienė.

        Violončelininkių kvartetas gyvuoja nuo 2005 metų. Jam vadovauja mokytoja metodininkė Antanina Pasaravičienė. Kvartetas dalyvavo Mūsų mokyklos organizuotame Tarptautiniame kamerinės muzikos festivalyje-konkurse, projekte „V.A. Mocartui 250 metų“, Lietuvių kompozitorių muzikos festivalyje „Graži tu mano...“, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos festivalyje „Muzikuokime kartu“ ir kituose renginiuose.

 

        Fortepijoninis kvartetas susibūrė 2006 m. Jam vadovauja mokytoja metodininkė Rita Frendzelienė ir vyresnysis mokytojas Mindaugas Orinas. Programą sudaro lietuvių ir užsienio kompozitorių originalūs bei aranžuoti kūriniai. Ansamblis aktyviai koncertuoja Muzikos mokyklos, miesto, rajono bei respublikiniuose renginiuose; yra keleto konkursų bei festivalių dalyvis ir laureatas.

        Klarnetininkų kvartetas. Susikūrė 2009 m., jo vadovas mokytojas ekspertas Dainius Platūkis. Kolektyvo repertuare – populiarioji XX amžiaus muzika.

 

        Saksofonininkų kvartetas. Jo vadovas mokytojas ekspertas Dainius Platūkis. Ansamblyje groja talentingi mokytojo saksofono klasės mokiniai, kurie pelnę laurus ne viename konkurse.

        Alytaus muzikos mokyklos diksilendas. Jo vadovas mokytojas ekspertas Dainius Platūkis. Kolektyve groja 7-9 muzikantai, dainuoja 2 vokalistės. Kolektyvas groja tradicinį diksilendą, kurį praturtina ir vokaliniais-instrumentiniais kūriniais. 2007 m. kamerinių ansamblių festivalyje-konkurse laimėta I-oji vieta.

 

        Instrumentinis trio, kuriam vadovauja mokytoja metodininkė Edita Radvilavičienė ir mokytojas Dainius Stepanavičius susikūrė 2007 m. dalyvauja Alytaus miesto bei Muzikos mokyklos renginiuose. Ansamblis yra VI-ojo tarptautinio kamerinių ansamblių III vietos laimėtojas.

        Mokykloje veikia ir Credo klasė, jos vadovė Muzikos mokyklos direktorė, doc. dr. Aldona Vilkelienė

 

 


Alytaus muzikos mokykla. 

Sporto g. 12, LT-62152 Alytus
Tel./faks.: (+370) 315 74115
El. paštas amm@muzika.alytus.lm.lt