Skelbimų archyvas
 

ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA

 

Grįžti

 

Muzikos mokyklos veikla 2010 m. sausio mėn.

 

Eil. Nr.

Data,

val., vieta

Renginys

Atsakingi mokytrojai

 

1.

01-04

12 val.

UAB ,,Alytaus prekyba „ salėje

Naujametinis koncertas, skirtas ,,Alytaus  prekyba“  darbuotojams

Rita Balsytė,

Rita Frendzelienė,

Lina Bakšienė,

Mindaugas Orinas

2.

Sausio mėn.8-13 d.

Mokytojų ir mokinių koncertai , skirti Sausio 13-osios , Laisvės gynėjų dienai paminėti miesto mokyklose ir visuomenei

Visi mokytojai

3.

Sausio mėn.9-15 d.

Kipras,

Nikosija m.

Tarptautinio COMENIUS projekto seminaras ,,Tarpkultūrinis dialogas kaip galimybė plėtoti kūrybiškumą ir inovacijas“

Aldona Vilkelienė,

Rima Beitnarienė

4.

01-12

16 val.

Muz. m-los salėje

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

 

Alytė Vitkauskienė

5.

01-13

12 val. šv. Mišios

13 val.

renginys prie Kryžiaus

Sausio 13-osios , Laisvės gynėjų dienos minėjimas Alytaus mieste

 

Visų skyrių mokytojai ir teorinių užsiėmimų grupės mokiniai

6.

01-15

15 val,

8 kl.

Mokytojų posėdis-susirinkimas, muzikos mokyklos mokinių konkurso ,,Dzūkų balsas“ nuostatų rengimas ir pristatymas mokyklos bendruomenei

Teorinio metodinės grupės mokytojai

7.

01-16

12 val. Kauno arkivyskupijos

konferencijų salė

Kauno krašto IX-asis respublikinis meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalis-maratonas

Fortepijono metodinės grupės mokytojai

8.

01-19

15 val.

Muz. m-los salė

XVI-asis respublikinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso  I-sis turas

Fortepijono ir styginių instrumentų metodinių grupių

mokytojai

9.

01-21

15 val.

Muz. m-los salėje

Respublikinio konkurso ,,Skambinu , įsivaizduoju, piešiu“ perklausa.

Konkursas  vyks  vasario mėn. 20 d. Vilniuje,

Alė Vanda Žebrauskienė,

Vita Naujikienė

10.

01-22

16 val.

Muz. m-los salėje

Muzikos mokyklos mokinių piešinių atranka Tarptautiniam COMENIUS projektui ,,Tarpkultūrinis dialogas, kaip galimybė plėtoti kūrybiškumą ir inovacijas“

Violeta Prakapavičienė,

Rita Frendzelienė

11.

01-28

14 val. VšĮ

Poliklinikos salė

Mokyklų direktorių pasitarimas dėl mokinių

Profilaktinių sveikatos tikrinimų bei sveikatos būklės Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose

Aldona Vilkelienė

 12.

01-29

17 val.

Muz. m-los salė

Koncertas visuomenei ,,Muzika ir džiazas“, programoje dalyvauja Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės mokytojai, mokiniai  ir Savivaldybės etapo LTV konkurso ,,Dainų dainelė“ laureatai

Justina Jočytė,

Birutė Jočienė

 13.

01-30

Kauno J. Gruodžio konservatorija

 

Kauno krašto jaunųjų akordeonistų festivalis-maratonas

Akordeono metodinio būrelio mokytojai

 14.

Per mėnesį

Tarptautinio projekto ARTID daugiašalė partnerystė ,,Skirtumai ir tapatumai – meninė veikla kaip didaktinė priemonė suaugusiųjų švietime“ metodinės medžiagos parengimas

Aldona Vilkelienė,

Audronė Venckūnienė,

Gražina Noreikienė,

Violeta Prakapavičienė,

Undinė Pinkevičienė,

Rita Frendzelienė

 

Muzikos mokyklos veikla 2010 m. vasario mėn.

 

Eil.

Nr.

Data

val., vieta

                         Renginys

Atsakingi mokytojai

1.

02-01

12.30

7 kl.

Muzikinių užduočių rengimas Tarptautinio ARTID projekto ,,Skirtumai ir tapatumai: meninė veikla kaip didaktinė priemonė suaugusiųjų švietime“ seminarui, tema ,,Migrantai“.

Tarptautinio ARTID projekto darbo grupė.

2.

02-03

13.15

7 kl.

Konkurso ,,Dzūkų balsas“ nuostatų parengimas.

Teorinio-chorinio dainavimo metodinės grupės mokytojos.

3.

02-05

12 val.

Marijompolės muz. m-la,

Marijampolės Kolegija

XVI-asis Balio Dvariono respublikinis pianistų ir stygininkų konkurso II turas.

V. Baronienė,

L. Bakšienė

J. Nastulevičienė,

R. Frendzelienė,

D. Martikonytė,

I. Krikščiūnienė

4.

02-05

Druskininkų M. K. Čiurlionio muz. m-la

LRTV konkurso ,,Dainų dainelė“ III etapas.

Birutė Jočienė,

Lina Bakšienė

Alė Žebrauskienė

G. Noreikienė

D. Klemkaitė

R. Jočys

5.

02-08

 

Tarptautinio ARTID  projekto ,,Skirtumai ir tapatumai: meninė veikla kaip didaktinė priemonė suaugusiųjų švietime“ grupės susirinkimas, tema ,, Muzikinio repertuaro atranka neįgaliųjų mokinių ugdymui“. 

Tarptautinio ARTID projekto darbo grupė.

6.

02-10

14 val.

Dailiųjų amatų mokykloje

Koncertas ,skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti TAU klausytojams. Koncertuoja Muzikos mokyklos jaunųjų stygininkų ansamblis, fortepijoninis kvartetas.

Rita Frendzelienė

Rima Girdžienė,

Mindaugas Orinas

7.

02-12

15 val.

Alytaus Kolegija

Koncertas, skirtas Irenos Buivydaitės knygos ,,Gyvenimo spalvos“ pristatymui.

Dalyvauja Muzikos mokyklos mokytojų  styginis sekstetas.

Daiva Martikonytė

8.

02-12

16 val.

Muz. m-la salėje

Popietė, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Svečiuose - ,,Drevinuko“ pradinės mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Danutė Vaitkienė

9.

02-18

Tarptautinio ARTID  projekto ,,Skirtumai ir tapatumai: meninė veikla kaip didaktinė priemonė suaugusiųjų švietime“ grupės susirinkimas, tema ,,Religiniai konfliktai ir jų reguliavimas meno priemonėmis“.

Tarptautinio ARTID projekto darbo grupė.

10.

02-18

18 val

Muz. m-la,

salė.

Lietuvių liaudies dainos ,,Dzūkų balsas“ konkursas. Dalyvauja visų specialybių mokiniai.

Teorinio ir choro metodinės grupės mokytojos.

11.

02-20

,Ąžuoliuko“ muz. m-la,

Vilnius

IV-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis-konkursas ,, Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“.

Violeta Baronienė,

Vita Naujikienė,

Alė Žebrauskienė

12.

02-20

J.Gruodžio konservatorija,

Kaunas

Jaunųjų akordeonistų festivalis – maratonas.

Akordeono metodinės grupės mokytojai.

13.

02-22

Tarptautinio ARTID  projekto ,,Skirtumai ir tapatumai: meninė veikla kaip didaktinė priemonė suaugusiųjų švietime“ grupės susirinkimas, tema ,,Kartų integracija per tautų kultūrą, tradicijas, muziką“.

Tarptautinio ARTID  projekto darbo grupė.

14.

02-22

16 val.

Muzikos m-la, salė

 

Lietuvos Muzikų Sąjungos atlikėjų Liudo Mikalausko ir Egidijaus Bavikino koncertas.

Aldona Vilkelienė

15.

02-24

J. Gruodžio konservatorija,

Kaunas

 

Respublikinis J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso II turas.

Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės mokytojai.

16.

02-25

16 val.

Muz. m-la,

salė

Mokinių atranka į V-ąjį tarptautinį N.Noviko

kamerinių ansamblių konkursą Marupės muzikos ir meno mokykloje, Latvijoje.

Fortepijono, akordeono,

pučiamųjų, styginių instrumentų metodinių grupių mokytojai.

17.

02-26

15 val

Muz. m-la,

salė

 

Etiudų ir gamų techninė patikra-konkursas ,,Greitieji pirštukai“.

Akordeono metodinės grupės mokytojai.

18.

02-26

16 val.

Dailiųjų amatų mokykla

Tarptautinio COMENIUS  projekto ,,Tarpkultūrinis dialogas kaip galimybė plėtoti kūrybiškumą ir inovacijas“ muzikos mokyklos mokytojų ir mokinių parengtos medžiagos seminarui, kuris vyks2010 m. kovo mėn. 20-24 d.

Rumunijoje, Negresti (Vaslui)m. video įrašas.

Tarptautinio COMENIUS projekto

darbo grupė.

 

 Muzikos mokyklos veikla 2010 m. kovo mėn.

 

Eil.
Nr.

Data

val., vieta

                       Renginys

     Atsakingi mokytojai

1.

03-01

15 val.

Muz. m-la,

salė

Dainos konkurso ,, Dzūkų balsas“ I etapas

Danutė Vaitkienė,

Alytė Vitkauskienė,

Rasa Urbonienė,

Birutė Jočienė,

Janina Adamonytė

2.

03-01

15 val.

Muz. m-la,

salė

Akordeonininkų konkursas ,, Greitieji pirštukai“, dalyvauja 2,4,5,6, klasių mokiniai

Akordeono metodinės grupės mokytojai

3.

03-03

11 val.

Muz. m-la,

salė

Seminaras AMM mokytojams ir mokiniams

,,Smuikavimo meninių įgūdžių formavimo ypatumai“. Dalyviai įgis teorinių ir praktinių žinių apie mokinių smuikavimo įgūdžių formavimo ypatumus, profesionalaus muzikavimo ugdymą ir lavinimą

Vyks atvira integruota veikla: darbas scenoje su pradinio ir pagrindinio muzikavimo klasių mokiniais, styginių instrumentų ansambliais, besiruošiančiais konkursams, festivaliams.

Lektorė Undinė Jagėlaitė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė

Smuiko mokytoja

Ingrida Krikščiūnienė

4.

03-05

Algirdo muzikos mokykla,

Vilnius

III-sis respublikinis kamerinių ansamblių festivalis ,, Muzikuokime drauge“

Fortepijono, Akordeono,

Liaudies instrumentų,

Styginių instrumentų,

Pučiamųjų instrumentų

metodinių grupių mokytojai

5.

03-06

J. Gruodžio

konservatorija

Kaunas

II-asis Kauno krašto liaudies instrumentų festivalis-maratonas

Alė Vanda Žebrauskienė

6.

03-06

12 val.

Kultūros centras,

Birštonas

Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis  ,,Muzikuokime drauge“

Fortepijono,

 Akordeono,

Pučiamųjų instrumentų

metodinių grupių mokytojai

7.

03-06

17 val.,

Vilnius

Dzūkų dienos Vilniuje, Rotušės a. dalyvauja

Alytaus muzikos mokyklos vaikų ir jaunimo

simfoninis orkestras

Daiva Martikonytė

8.

03-08

16 val.

Muz. m-la,

salė

Muzikinė, literatūrinė popietė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20 metų

sukakčiai paminėti.

 

Alytė Vitkauskienė

9.

03-09

16 val.

Muz. m-la,

salė

VALANDA su styginių kvartetu ,,AKADEMIJA“, atlikėjai:

prof. Petras Kunca (I smuikas),

Dalia Šešelgienė (II smuikas,

Remigijus Vitkauskas (altas),

Ramutė Kalnėnaitė (violončelė)

Aldona Vilkelienė

10.

03-09

Gardino m.,

Baltarusija

Mokytojų  styginių instrumentų kvarteto koncertas Gardino m. savivaldybėje

Daiva Martikonytė

11.

03-10

16 val.

Dailiųjų

amatų mokykloje

COMENIUS daugiašalės partnerystės projekto ,,Tarpkultūrinis dialogas kaip galimybė plėtoti kūrybiškumą ir inovacijas“ mokytojų ir mokinių parengtos medžiagos seminarui Vaslui (Negresti) m.,Rumunijoje, filmavimas

Tarptautinio COMENIUS

projekto grupė

12.

03-10

19 val.

Alytaus miesto teatro salė

Moterų klubo ,,ZONTA“ dalyvių konferencija

,,Moteris šiuolaikinėje visuomenėje“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20 metų

sukakčiai paminėti. Renginyje dalyvauja LR

Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė.

Koncertuoja Muzikos mokyklos vaikų ir jaunimo simfoninis orkestras

Daiva Martikonytė

13.

03-11

13 val.

Rotušės a..

14 val.

Teatro

galerija

Chorų šventė ,,PRAŽUVO  PIKTI  ČĖSAI, PRAŽUVO“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20 metų

sukakčiai paminėti.

 

Birutė Jočienė,

Janina Adamonytė

14.

Kovo mėn.

15-17 d.

Vilnius

XV-asis Balio Dvariono respublikinis jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso III etapas

Fortepijono,

Styginių instrumentų metodinių grupių mokytojos

 

15.

Kovo mėn.

19-20 d.

10 val.

Muz. m-la,

salė

Tarptautinio ARTID projekto ,,Skirtumai ir tapatumai: meninė veikla kaip didaktinė priemonė suaugusiųjų švietime“ seminaras

,,Žmonės su skirtingais gebėjimais, integracija, pritaikant Europos kultūros tradicijas“ pradinių klasių ir įvairių dalykų mokytojams, socialiniams darbuotojams. Dalyviai bus supažindinti su Griuntvig daugiašalės partnerystės projekto ARTID patirtimi iš Vokietijos, Italijos, Jungtinės karalystės (Š,Airijos), Austrijos seminarų. Bus aptariamos naujoviškos Europos šalių meno dalykų dėstymo metodikos. Muzikos, teatro, dailės raiškos priemonių panaudojimas saviraiškai ir savęs pažinimui ir bendravimo įgūdžiams grupėje, integravimo galimybės dirbant su įvairių gebėjimų žmonėmis.

Lektorės:

Nijolė Jasiulevičienė

Alytaus muzikos mokyklos

mokytoja metodininkė,

edukologijos magistrė,

Undinė Pinkevičienė, Alytaus muzikos mokyklos

vyr. mokytoja, edukologijos magistrė,

Audronė Venckūnienė,

Gražina Noreikienė,

Rita Balsytė

Rasa Urbonienė

Alytaus muzikos mokyklos vyr. mokytojos

16.

03-21

14 val.

Dzūkijos

vidurinėje

mokykloje

Koncertas Alytaus miesto visuomenei

Rita Leitanienė

17.

03-22

14 val.

Adolfo Ramanausko

 Vanago

 vid. m-la

Sporto salės atidaryme dalyvauja Muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras ir Jaunimo šokių grupė ,,Alemana“

Rimantas Jočys

18.

03-22

15 val.

Muz. m-la,

salė

Dainos konkurso ,,Dzūkų balsas“ finalas

Danutė Vaitkienė

19.

Kovo mėn.

19-24 d.

Vaslui,

Negresti,

Rumunija

COMENIUS daugiašalės partnerystės projekto ,,Tarpkultūrinis dialogas kaip galimybė plėtoti kūrybiškumą ir inovacijas“ seminaras

Violeta Prakapavičienė,

Birutė Jočienė

20.

03-24

Muz. m-la,

salė

Projektas. IV-asis respublikinis kanklininkų

konkursas ,,Etiudas ir pjesė“.

 Seminaras ,,Konkursų reikšmė mokinių meniniam tobulėjimui“

Alė Vanda Žebrauskienė,

Gražina Noreikienė

21.

Kovo mėn.

26, 27, 28 d.

J. Gruodžio

konservatorija,

Kaunas

XVII-ojo J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais

konkurso III etapas

Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės mokytojai

22.

03-26

Utenos muzikos mokykla

Tarptautinis fortepijoninių ansamblių festivalis-konkursas ,,Muzikinės akimirkos“

Fortepijono metodinės grupės mokytojai

 

Muzikos  mokyklos veikla  2010 m. balandžio  mėn.

 

Eil.

Nr.

Data

val., vieta

                         Renginys

Atsakingi mokytojai

1.

Balandžio mėn.

Balandis – vaikų kūrybos mėnuo.

Ievos Isaikinaitės, 7 kl. mokinės – piešinių paroda

Danutė Vaitkienė

2.

Balandžio mėn.

1,2 d.

Gražiausių Velykinių margučių piešinių paroda - konkursas

Skyriaus mokytojos

3.

04-06

Kauno Juozo

Gruodžio konservatorija

II-sis Kauno krašto liaudies instrumentų festivalis-maratonas

Violeta Prakapavičienė,

Edita Radvilavičienė,

Regina Botyrienė,

Dainius Stepanavičius

4.

04-07

12.30 val.

,,Dzūkijos“ vidurinė mokykla

Koncertas ,,Pažinkime muzikos instrumentus“

Violeta Baronienė,

Alytė Vitkauskienė

5.

Balandžio mėn. 8-11 d.

Miunchenas

(Vokietija)

 

Griuntvig daugiašalės partnerystės projekto ARTID seminaro ,,Žmonių su skirtingais gebėjimais integracija, pritaikant Europos kultūros tradicijas“ metodinės medžiagos, įgytos žinios apie Vokietijos, Italijos, Jungtinės karalystės (Š. Airijos), Austrijos meninio ugdymo metodus pristatymas. Tai -  nauji saviraiškos būdai, bendravimo įgūdžiai, jaukios psichologinės aplinkos sukūrimas, kontakto ieškojimo būdai su skirtingų gebėjimų žmonėmis, tai nauja patirtis kaip pritaikyti meninę veiklą, Europos šalių meno metodikų pažinimas ir pritaikymas ugdyme, socialiniame gyvenime

Aldona Vilkelienė,

Audronė Venckūnienė

6.

04-09

16 val.

AMM salė

Kamerinės muzikos koncertas ,,Pagrokime kartu“ miesto visuomenei. Atlikėjai -  mokiniai, dalyvaujantys V-ajame tarptautiniame N. Noviko kamerinių ansamblių konkurse Marupėje (Latvijoje)

Visų skyrių mokytojai

7.

04-10

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija

Respublikinis jaunųjų dainininkų konkursas

Birutė Jočienė

8.

Balandžio mėn.

12-13 d.

Marupės muzikos ir meno mokykla

(Latvija)

V-asis tarptautinis N. Noviko kamerinių ansamblių konkursas

Visų skyrių mokytojai

9.

Balandžio mėn. 14,15 d.

Paryžius

(Prancūzija)

Tarptautinis A. Rubinšteino jaunųjų pianistų konkursas

Violeta Baronienė

10.

04-14

13 val.

Pagyvenusių žmonių asociacijos Alytaus miesto

skyrius

Susitikimas-koncertas ,,Pavasaris atveria širdis“ su poetais alytiškiais, literatų klubo ,,Tėkmė“ nariais

Ingrida Krikščiūnienė,

Gintaras Naujikas

11.

04-15

Grigiškių

muz..m-la

Pramoginės pjesės festivalis ,,Muzika – vaizduojamasis garsų pasaulis šokių ritmu“

Rita Frendzelienė,

Ingrida Krikščiūnienė

12.

04-15

16 val.

AMM salė

 

Jaunųjų akordeonininkų festivalis – maratonas

,,Linksmasis akordeonas“

Akordeono metodinės grupės mokytojai.

13.

04-16

Garliavos muzikos

 mokykla

III-sis respublikinis kamerinių ansamblių festivalis ,,VIVO“

Visų metodinių grupių mokytojai

14.

04-16

A. Kačanausko

muzikos mokykla,

Kaunas

Kauno IV-asis respublikinis jaunųjų violončelininkų festivalis ,,Populiariname violončelės muziką“

Antanina Pasaravičienė

15.

04-17

Kauno Šv.Mykolo Arkangelo Bažnyčia

 

XI-asis Juozo Gruodžio vaikų chorų festivalis

Janina Adamonytė

16.

04-19

12 val.

,,Sakalėlio“ pradinė

 mokykla

Jaunųjų akordeonininkų festivalis – maratonas

,,Linksmasis akordeonas“

Akordeono metodinės grupės mokytojai.

17.

04-19

16 val.

AMM  salė

 

VALANDA su džiazo atlikėjais – pianistu Povilu Jaraminu ir saksofonininku Remigijum Račiu

Visų metodinių grupių mokytojai

18.

04-20

10 val.

Senamiesčio pradinė

mokykla

Jaunųjų akordeonininkų festivalis – maratonas

,,Linksmasis akordeonas“

Akordeono metodinės grupės mokytojai.

19.

04-21

12 val.

Dainavos

vidurinė mokykla

Jaunųjų akordeonininkų festivalis – maratonas

,,Linksmasis akordeonas“

Akordeono metodinės grupės mokytojai.

20.

04-21

12 val.

AMM salė

I-sis Dzūkijos krašto stygininkų festivalis-maratonas

Rita Frendzelienė

21.

04-22

13.30 val.

,,Volungės“ pagrindinė mokykla

Jaunųjų akordeonininkų festivalis – maratonas

,,Linksmasis akordeonas“

Akordeono metodinės grupės mokytojai.

22.

04-22

16 val.

AMM salė

Fortepijoninių ansamblių koncertas ,,Skambinu su draugu“

Fortepijono metodinės grupės mokytojos

23.

04-23

Elektrėnų

 meno mokykla

X-asis respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas ,,Skambinu su draugu“

Fortepijono metodinės grupės mokytojos

24.

04-23

Prienų kultūros

 ir laisvalaikio centras

Respublikinis festivalis ,,Pavasario spalvos – 2010“

Visų metodinių grupių mokytojai

25.

04-23

Alytaus raj.

Daugų meno ir sporto m-la

Jaunųjų akordeonininkų festivalis ,,Linksmoji polkutė“

Violeta Ligeikienė

26.

04-24

Kauno Juozo Gruodžio

konservatorija

 

XV-asis Kauno miesto ir Kauno krašto liaudies instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis ,,Klonių aidai“

Liaudies instrumentų metodinės grupės mokytojai

27.

04-28

17.30 val.

AMM salė

Muzikos mokyklos Tūkstantmečio septintokų

Solfedžio viktorina

Solfedžio disciplinų

mokytojos

28.

04-29

Alytaus raj.

Daugų meno ir sporto m-la

Regioninis jaunųjų atlikėjų seminaras -konkursas ,, Pavasariniai žiedai“

Visų skyrių metodinių grupių mokytojai

29.

04-30

16 val.

AMM salė

II-sis respublikinis liaudies instrumentų orkestrų festivalis ,,Gaudžia daudytės“

Violeta Prakapavičienė,

Edita Radvilavičienė

 

Muzikos  mokyklos veikla 2010 m.  gegužės mėn.

 

Eil.

Nr.

Data

val., vieta

                         Renginys

Atsakingi mokytojai

1.

05-01

12 val.

Prie Swedbanko,

12 val.

Ant Miesto savivaldybės laiptų

,,Gatvės muzikos diena“

 

Groja akordeonininkai, kanklės ,birbynės

 

Groja klavišiniai ir pučiamieji instrumentai

Fortepijono, akordeono, liaudies instrumentų, pučiamųjų instrumentų

metodinių grupių mokytojai

2.

05-02

12.45 val.

Šv. Angelų Sargų Bažnyčioje

Koncertas ,,Muzika Motinai“, skirtas Motinos dienai paminėti

Alytė Vitkauskienė,

Alė Žebrauskienė,

Regina Botyrienė,

Bibliotekininkė Danutė Bagdžienė

3.

Gegužės mėn.

3-9 d.

Gdansko srityje

(Lenkija)

Muzikos mokyklos simfoninio orkestro ,,Svajonė“ 6 koncertai:

05-03    Trąbki Wielkie, gimnazjum (Konstitucijos šventė)

05-04    Kwidzyn (Bažnyčia)

05-05    Tezew, pagrindinė miesto aikštė (Neįgaliųjų diena)

05-06    Ostroda (Bažnyčia)

05-07    Ilawa, amfiteatras, prie ežero

05-08    Trąbki Wielkie (Savivaldybės diena)

Daiva Martikonytė,

Justina Jočytė

4.

05-03

17 val.

salė

Jaunųjų akordeonininkų koncertas ,,Draugai – draugams‘, Dalyvauja Muzikos mokyklos mokiniai

Rita Balsytė

5.

05-04

17 val.

salė

Liaudies instrumentų skyriaus absolventų

koncertas ,,Pavasariniai akordai“, skirtas tėveliams, miesto visuomenei

Alė Žebrauskienė

6.

05-07

9 val.

Profesinio rengimo centre

Renginys, skirtas sporto žaidynių atidarymui.

Dalyvauja Muzikos mokyklos Liaudies instrumentų orkestras

Gintaras Naujikas

7.

05-08

11 val.

Muzikos mokyklos kiemelyj(esnat blogam orui-salėje)

Koncertas ,,Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti

Visų metodinių grupių mokytojai

8.

05-08

11 val.

VšJC

I-asis tarptautinis klavišinių instrumentų festivalis konkursas

Violeta Ligeikienė,

Rita Balsytė

9.

05-15

17 val.

Alytaus miesto teatro mažojoje salėje

Operėlės ,,Nemunėlė“ premjera. Dalyvauja darželio-mokyklėlės ir Alytaus vaikų muzikos mokyklos mokiniai

Violeta Ligeikienė

10.

Gegužės mėn.18-20d.

10 val.

Salė

 

05-21

16 val.

Alytaus miesto teatro mažojoje salėje

 

VII-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinių ansamblių festivalis-konkursas ,,Il giovani virtuosi“.

 

 

IV-asis COMENIUS daugiašalės partnerystės projekto ,,Tarpkultūrinis dialogas kaip galimybė plėtoti kūrybiškumą ir inovacijas“ dalyvių susitikimas, kur vyks jungtinis Muzikos mokyklos mokinių ir svečių iš užsienio KONCERTAS 

Aldona Vilkelienė,

visų metodinių grupių mokytojai,

bibliotekininkė Danutė Bagdžienė

 

11.

Gegužės mėn.18-22 d.

Paikuso m. –(Estija)

 

IV-asis COMENIUS daugiašalės partnerystės projekto ,,Tarpkultūrinis dialogas kaip galimybė plėtoti kūrybiškumą ir inovacijas“ dalyvių susitikimas

Regina Botyrienė

12.

05-19

12 val.

Likiškėlių vidurinė mokykla

Styginių instrumentų kvartetas ir akordeonininkė Violeta Ligeikienė dalyvauja projekte ,,Dabarties muzika“

Daiva Martikonytė

Violeta Ligeikienė

13.

05-22

15 val.

8 kab.

Solfedžio disciplinos konklurso ,,2010-septintokai“ vertinimas

Danutė Vaitkienė

14.

05-25

17 val.

salė

Mokytojos Violetos Baronienės klasės mokinių koncertas

Violeta Baronienė

15.

05-28

17 val.

Alytaus miesto Rotušės aikštė

VII-oji menų šventė vaikams ,,Skambantis spalvų miestas“. Dalyvauja Muzikos mokyklos simfoninis orkestras ,,Svajonė“ ir bendrojo lavinimo mokyklų dailės mokytojai

Daiva Martikonytė,

Justina Jočytė

 

Muzikos  mokyklos veikla 2010 m.  birželio mėn.

 

Eil.

Nr.

Data

val., vieta

                         Renginys

Atsakingi mokytojai

1.

06-01

15 val.

Muzikos mokykloje

Alytaus švietimo įstaigų mokytojų ir mokinių, meninės krypties konkursų laureatų pagerbimas - ,,Garsiname Alytaus miestą.“. Koncertuoja muzikos mokyklos laureatai

Visų skyrių mokytojai,

Bibliotekininkė

2.

06-02

15 val.

Muzikos mokykloje

Muzikinė popietė ,,Muzikos instrumentų kokteilis“. Koncertas, skirtas stojantiesiems

į muzikos mokyklą mokiniams

Visų skyrių mokytojai,

Bibliotekininkė

3.

Birželio mėn.

3-4 d.

Muzikos mokykloje

Mokinių, stojančių į muzikos mokyklą konsultacijos

Teorinio skyriaus mokytojos

4.

06-04

16 val.

salė

VII-oji meninė šventė vaikams ,,Skambantis spalvų miestas.“ Dalyvauja Alytaus muzikos mokyklos  jaunimo     simfoninis      orkestras   ,,Svajonė“ ir mokiniai : Džiugas Sabonis, Antanas Dambrauskas

Daiva Martikonytė,

Justina Jočytė

5.

06-05

Gardino m.

(Baltarusija)

Koncertas, skirtas Gardino miesto dienai paminėti. Dalyvauja Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoninis orkestras ,,Svajonė“

 

Daiva Martikonytė,

Justina Jočytė

6.

06-07

10 val.(rytiniams),

14 val. (popietinains)

Muzikos mokykla

Mokinių, stojančių į muzikos mokyklą priėmimas (papildoma informacija)

Aldona Vilkelienė

7.

06-07

16.30 val.

Muzikos mokykla

Muzikos mokyklos akordeonininkų koncertas

 

Violeta Ligeikienė,

Rima Beitnarienė,

Danutė Bagdžienė 

8.

06-09

Seinai,

(Lenkija)

Legendos-operėlės ,,Nemunėlė“ pasirodymas Tarptautiniame vaikų teatrų festivalyje – konkurse ,,Baltik Satelid“. Dalyvauja akordeonų sekstetas

Rita Balsytė

9.

06-11

Rotušės a.

Dzūkijos sostinės šventėje ,,Alytus kviečia“ ir Tarptautinio sportinio ėjimo 2010 festivalyje dalyvauja  muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras

Rimantas Jočys

10.

06-11

Kaunas

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Gradus ad Parnasum“

Rima Beitnarienė

11.

06-12

Pineto m.

(Italija)

Tarptautinis konkursas ,,4 Accodion Art Festival“

Violeta Ligeikienė

12.

Birželio mėn.14-20d.

Southhampton m.

(Anglija) 

IV-asis COMENIUS daugiašalės partnerystės projekto ,,Tarptautinis dialogas kaip galimybė plėtoti kūrybiškumą ir inovacijas“ dalyvių susitikimas

Aldona Vilkelienė,

Ieva Valavičiūtė,

Osvaldas Petraška

13..

Birželio mėn.

18,19,20 d.

Miesto šventės renginiai

Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis ,,Ateik, saulute su pyragais“

Regina Botyrienė,

Edita Radvilavičienė,

Violeta Prakapavičienė,

Alė Žebrauskienė,

Gintaras Naujikas

14.

06-18

Miesto sodas 

Legendos-operėlės ,,Nemunėlė“ spektaklis.

Dalyvauja akordeonų sekstetas.

Violeta Ligeikienė,

Rita Balsytė,

Neringa Ališauskaitė

15.

06-18

Miesto aikštė

Muzikos mokyklos jaunimo simfoninio orkestro ,,Svajonė“ koncertas

Daiva Martikonytė,

Justina Jočytė

16.

06-19

19.30val.

Rotušės a..

Tarptautinis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis ,,Dainavos fanfaros 2010“.Dalyvauja muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras ir mokyklos vaikų choras

Rimantas Jočys,

Birutė Jočienė

17.

06-19

17.30 val.

Iškilminga eisena miesto dienų atidaryme. Eisenoje dalyvauja mokytojai ir pučiamųjų instrumentų orkestras

Visi mokytojai

18.

06-20

Rotušės a.

Chorinės muzikos festivalis,, Alytus kviečia“, skirtas Miesto dienai paminėti

Birutė Jočienė

19.

06-27

Balstogės m.

(Lenkija)

Tarptautinis pučiamųjų orkestrų muzikos festivalis. Dalyvauja Alytaus muzikos mokyklos choras ir pučiamųjų orkestras

Birutė Jočienė ,

Rimantas Jočys

 

Muzikos  mokyklos veikla 2010 m.  rugsėjo mėn.

                              

Eil.

Nr.

Data

val., vieta

                         Renginys

Atsakingi mokytojai

1.

09-01

15 val.

Muzikos mokykloje

2010/2011 m.m. iškilmingas koncertas, skirtas

Mokslo ir žinių dienai paminėti

Visų skyrių mokytojai

 

2.

09-02

16 val.

Muzikos mokyklos salėje

Paskaita AMM mokiniams ,,Saugus kelias į mokyklą“

Visų skyrių mokytojai

 

3.

09-06

16 val.

salė

Mokyklos ,,Diksilendo“(mokyt. D. Platūkis) ir

kanklininkės Ievos Valavičiūtės (mokytoja Alė Žebrauskienė) pasirodymas LNK televizijos projekte ,,Dvi minutės šlovės“

Alė Žebrauskienė,

Dainius Platūkis

4.

09-09

Muzikos mokyklos salėje

Pirmokų šventė - ,,Krikštynos“

Teorinio skyriaus mokytojos

5.

09-09

Alfter m.

(Vokietija)

GRUNTVIG daugiašalės partnerystės projekto

tarptautinė konferencija ,,Kūrybinė meninė veikla kaip didaktinė priemonė suaugusiųjų švietime“

Aldona Vilkelienė,

Audronė Venckūnienė,

Undinė Pinkevičienė

6.

Rugsėjo mėn. 16-22 d.

 

Europos judriosios savaitės renginiai

Aldona Vilkelienė

7.

Rugsėjo mėn. 22-23 d.

9 val.

Alytaus kolegijoje

Dalyvavimas ES projekto ,,Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“ mokymai projekte ,,Efektyvaus komunikavimo vaikų kolektyve tobulinimas“.

Rita Leitanienė

 

8.

Rugsėjo mėn. 24-26 d.

Ostrodos,Olštyno miestuose

( Lenkija)

Simfoninio orkestro ,,Svajonė“ trys koncertai

Daiva Martikonytė,

Justina Jočytė

9.

09-25

Juozo Gruodžio

Konservatorija,

Kaunas

Koncertas- minėjimas, skirtas Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 60-mečiui ir kanklių klasės įkūrėjui Justinui Strimaičiui pagerbti. Minėjime dalyvauja kanklininkė Ieva Valavičiūtė ir kanklių ansamblis ,,Rasodėlė“(mokytoja Alė Žebrauskienė)

Alė Žebrauskienė

10.

09-26

Opolės m.

(Lenkija)

COMENIUS daugiašalės partnerystės projektas ,,Tarpkultūrinis dialogas kaip galimybė plėtoti kūrybiškumą ir inovacijas“

Rima Beitnarienė

11.

Rugsėjo 30d.-spalio1d.

9 val.

Alytaus kolegijoje

Dalyvavimas ES projekto ,,Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“ mokymai projekte ,,Darbo kodekso taikymo praktiniai pagrindai“

 

Aldona Vilkelienė

 

Muzikos  mokyklos veikla 2010 m.  spalio mėn.

 

Eil.

Nr.

Data

val., vieta

                         Renginys

Atsakingi mokytojai

1.

10-01

12.00 val.

,,Volungės‘ pradinė m-la

Paskaita-koncertas,, Muzika išgelbės pasaulį“, skirtas Tarptautinei muzikų dienai paminėti.

Paskaitą skaito Danutė Vaitkienė,  koncerte dalyvauja Muzikos mokyklos instrumentinis ir styginis kvartetai.

Danutė Vaitkienė,

Rita Frendzelienė

 

2.

10-01

14.10

Muzikos mokyklos kiemelyje

Pirmokų šventė - ,,Krikštynos“. Dalyvauja 1 klasės mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, svečiai

Inga Lastauskienė,

Alytė Vitkauskienė,

Danutė Vaitkienė,

Alis Krūvelis,

Danutė Bagdžienė

3.

10-01

16.00 val.

AKKC 

Minėjimas, skirtas Policijos (Angelų Sargų)

dienai paminėti. Koncerte dalyvauja instrumentinis ansamblis ir akordeonininkų orkestras

Rita Balsytė,

Dainius Platūkis

4.

10-02

Muzikos m-la,

Utena

I-asis respublikinis skudutininkų festivalis ,,Dudutis“. Dalyvauja skudučių ansamblis

Gražina Noreikienė

5.

10-05

13.00 val.

Muzikos m-los salėje

Mokytojų pagerbimas-koncertas, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai paminėti

Aldona Vilkelienė,

Rita Frendzelienė, Danutė Bagdžienė 

6.

Spalio 7,8 d.

8.00 val.

Alytaus rajone

 

ES projekto ,,Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“ išvažiuojamieji mokymai - ,,Komandinio darbo formavimas“ ir ,,Bendravimo įgūdžių tobulinimas“

Jolanta Bružikienė,

Danutė Bagdžienė

7.

10-12

VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė

Medikų konferencija, tema ,,Paliatyvaus gydymo Lietuvoje dabartis ir perspektyvos“. Koncerte dalyvauja Muzikos mokyklos Fortepijoninis kvintetas

Rita Frendzelienė,

Audronė Venckūnienė 

8.

10-15

14.00 val.

Jotvingių gimnazija

Alytaus m. Jotvingių gimnazijos 15 metų minėjimas-koncertas. KoncerteDalyvauja kanklių ansamblis ,,Rasodėlė“.

Alė Žebrauskienė

9.

10-22

LMTA, Vilnius

LMTA liaudies instrumentų katedros vedėjos, profesorės Linos Naikelienės Jubiliejinis koncertas

Alė Žebrauskienė

10.

10-22

Muzikos m-la

Muzikos mokyklos profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių patikra

Aldona Vilkelienė

11.

10-23

Muzikos m-la, Ignalina

Tradicinis teatrų festivalis. Dalyvauja Alytaus vaikų teatro grupė ,,Drevinukas“ ir Alytaus muzikos mokyklos akordeonininkų sekstetas

Violeta Ligeikienė,

Rita Balsytė

Muzikos  mokyklos veikla 2010 m.  lapkričio mėn.

Eil.

Nr.

Data

val., vieta

                         Renginys

Atsakingi mokytojai

1.

11-03,04 d.

Vilniaus Pedagoginis Universitetas

Meno Edukologijos Institutas

 

 

Seminaras ,,Tarptautinės edukologijos krypties Muzikos edukologijos magistrantūros studijų programos vertinimas“. Seminarą veda  tarptautinės ekspertų grupės  vadovas prof. Dr.Christopher Bezzina, nariai – prof. Dr.Bluma Dainuvite, doc. Dr. Daiva Lepaitė, prof. Dr. Peter van Petegem, dr. Daniele Vidoni, studijų kokybės centro koordinatorė Rasa Šlikaitė.

Direktorė Aldona Vilkelienė 

Pavaduotoja ugdymui

Rita Leitanienė

2.

11-04

15.00 val.

Savivaldybės tarybos posėdžio salė

Filmo ,,Paskutinis“ pristatymas.

Renginyje dalyvauja AMM vaikų choras.

Birutė Jočienė,

Danutė Bagdžienė

3.

11-09

16.00 val.

Alytaus kraštotyros muziejus

Lietuvių liaudies instrumentų parodos lankymas.

Alė Žebrauskienė

4.

11-10

13.00 val.

Pagyvenusių žmonių asociacija, Alytaus skyrius, Vilties g.4

Koncertas, skirtas Alytaus miesto skyriaus Pagyvenusių žmonių asociacijos 5 darbo metų sukakčiai paminėti.

Justina Jočytė,

Rita Frendzelienė

5.

11-12

18.00 val.

AKKC

Didysis Muzikų paradas ,,MUZIKA  MAGNA“, dalyvauja AMM simfoninis orkestras ,,Svajonė“,  pučiamųjų instrumentų orkestras, jaunimo instrumentinis ansamblis ,,Diksilendas“.

Daiva Martikonytė, Rimantas Jočys, Dainius Platūkis, Danutė Bagdžienė

6.

11- 13

Kauno I-ji muzikos mokykla

V-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas ,,Muzikos tiltai -  2010“.

Fortepijono,

Styginių instrumentų,

Pučiamųjų instrumentų

metodinių grupių mokytojai

7.

11-14

Punsko m., Lenkija

Didysis muzikų paradas ,,MUZIKA  MAGNA“, dalyvauja AMM simfoninis orkestras ,,Svajonė“.

Daiva Martikonytė, Justina Jočytė

8.

 11-17

Naujosios Vilnios muzikos mokykla

Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas ,,...Nuo baroko iki romantizmo“.

Fortepijono metodinės grupės mokytojos

 

9.

11-19

14.00 val.

AMM salė

Norvegijos Muzikos Akademijos smuiko klasės profesoriaus ir jo mokinių koncertas.

Daiva Martikonytė,

Rima Girdžienė,

Danutė Bagdžienė

10.

11-23

16.00 val. AMM  salė

Paskaita – koncertas ,,J. S. Bacho gyvenimas ir kūryba“.

Alytė Vitkauskienė,

Violeta Baronienė

11.

11-19,26 d.

9.00 val.

Alytaus kolegija

ES projektas ,, Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“. Mokymai projekte dalyvaujantiems Švietimo įstaigų vadovams ,,Raštvedyba vadovams“ (EKT).

AMM  Direktorė

Aldona Vilkelienė

12.

11-26

Jonavos

Janinos Miščiukaitės

meno mokykla

II tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Mano vaikystės draugas - Fortepijonas“.

Fortepijono metodinės grupės mokytojos

 

13.

 11-27 

Šv. Kotrynos Bažnyčia, Vilnius

XI-asis fortepijoninių ansamblių festivalis ,,Šokių pasaulyje“.

Fortepijono metodinės grupės mokytojos

14.

11-27

Kaunas

 X-asis respublikinis jaunųjų pianistų festivalis-maratonas.

Fortepijono metodinės grupės mokytojos

15.

11-27

12.00 val.,

Juozo  Gruodžio konservatorija,

Kaunas

Kauno krašto akordeonininkų draugijos narių susirinkimas ir seminaras.

Akordeono  metodinės grupės mokytojos

16.

11-30

Panaros k., Merkinės sen.

Panaros Bažnyčios atidarymas. Dalyvauja AMM  saksofonininkų kvartetas.

Dainius Platūkis

 

17.

11-31

19.30 val.

LNK studija, Vilnius

LNK TV laidos  ,,2 minutės šlovės“ pusfinalis, dalyvauja AMM jaunimo instrumentinis ansamblis ,,Diksilendas“.

Dainius Platūkis

 

Muzikos  mokyklos veikla 2010 m.  gruodžio mėn.

Eil.

Nr.

Data

val., vieta

                         Renginys

Atsakingi mokytojai

1.

12-01

12.00 val.

Alytaus muzikos mokykla,

12.00 val. 

Respublikinis jaunųjų stygininkų festivalis – maratonas ,,ARCHINFESTA“

Rita Frendzelienė,

Styginių instrumentų

metodinės grupės mokytojos,

Bibliotekininkė

2.

12.01

12 .00 val.

Dzūkijos pagrindinėje mokykloje

Paskaita – koncertas ,,J.S. Bacho gyvenimas ir kūryba“

Alytė Vitkauskienė,

Violeta Baronienė,

Violeta Ligeikienė,

Rita Balsytė

3.

12-01

14.00 val.

Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje

Pasitarimas direktorių pavaduotojų ugdymui dėl projektų rengimo ir įgyvendinimo

Rita Leitanienė, pavaduotoja ugdymui

4.

12-02

15.00 val.

Savivaldybės tarybos salėje

Pasitarimas direktorių ir direktorių pavaduotojų ūkiui dėl elektros energijos pirkimo

AldonaVilkelienė,

direktorė

Jolanta Bružikienė

direktorės pavaduotoja ūkiui

5.

Gruodžio mėn.2-3 d.

9.00 val.

Alytaus kolegija

ES projekto ,,Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“ mokymai projekte dalyvaujančių švietimo įstaigų sekretoriams, raštininkams, raštvedžiams ,,Raštvedyba“

Eglė Juškauskaitė,

raštvedė

6.

12-08

J. Naujalio meno mokykla,

Kaunas

Respublikinis meno ir muzikos mokyklų jaunųjų stygininkų festivalis ,,ARCO“

Styginių instrumentų

metodinės grupės mokytojos

 

7.

Gruodžio mėn.2-3-4 d.

12.00val.

Kauno A. Kačanauskao MM

IV-asis tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas ,,Muzikuokime dviese“

Lina Bakšienė,

Vita Naujikienė,

Daiva Martikonytė,

Paulius Adomaitis

8.

Gruodžio mėn.8-12 d.

Essen m., Vokietija

Tarptautinio projekto COMENIUS projektinis seminaras ,,Tarpkultūrinis dialogas kaip galimybė plėtoti kūrybiškumą ir inovacijas“

Violeta

 Prakapavičienė

9.

12-10

Karininkų Ramovė, Kaunas

II-asis respublikinis kanklių ansamblių ir tradicinių liaudies dainos muzikos festivalis ,,Kanklių godos“

Liaudies instrumentų

metodinės grupės mokytojos 

10.

12-16

18 val.

AMM salėje

Liaudies instrumentų skyriaus Kalėdinis koncertas visuomenei

Liaudies instrumentų

metodinės grupės mokytojos,

Bibliotekininkė

11.

12-16

16.30

7 kab.

Kalėdinė vakaronė ,,Ei, Kalėda, Kalėda“

Alytė Vitkauskienė,

Alė Žebrauskienė,

Gražina Noreikienė,

Danutė Bagdžienė

12.

12-17

13.30

8 kab.

Spektakliukas pradinio ugdymo mokinių tėveliams ,,Tyli naktis“

Danutė Vaitkienė,

Danutė Bagdžienė

13.

12-23

14.00 val.

VšĮ jaunimo centras

Mokyklų direktorių pasitarimas dėl tarptautinio bendradarbiavimo

Aldona Vilkelienė,

direktorė

14.

12-30

18 val.

AKKC

Naujametinis koncertas . Dalyvauja AMM vaikų ir jaunimo simfoninis orkestras ,,Svajonė“( orkestro dešimties metų jubiliejus)

Daiva Martikonytė,

Justina Jočytė

Grįžti


Alytaus muzikos mokykla. 

Sporto g. 12, LT-62152 Alytus
Tel./faks.: (+370) 315 74115
El. paštas amm@muzika.alytus.lm.lt